Ungdomskommittén (R.I.P)

Under många år ordnade ÖBK ungdomssegling, dels i form av seglingskvällar med jollesegling i Igelstaviken, dels i form av Radöläger – med upp till 30 deltagare. Under senare år har klubben i samarbete med SBS (Södertälje Båtsällskap) ordnat läger på SBS klubbholme Fifång.