Miljö

Miljörapport januari 2024

År 2023 innebar ännu ett bra miljöår för ÖBK, detta tack vare oss medlemmar!

Ett sätt att mäta hälsan på miljön på vår klubbhamn är resultatet av tillsynsrapporten från kommunens miljöinspektörer. Ett besök av dem kan ta 2 timmar och det är inte alltid samma saker/områden som man tittar på. Har det funnits en anmärkning med krav på åtgärd återkommer man till detta vid nästa besök, men i övrigt hittar man nya områden och delar att granska och ställa frågor om. Hittills har tillsynsrapportema från besöken innehållit allt färre anmärkningar. Förutom tillsyn på plats kommer det även utskick med frågor som ska besvaras, t ex om avfallsplan.

Det är bra att det görs tillsyn; det är lätt att bli hemmablind och vara nöjd trots att det finns fel och brister. Men håller man löpande ordning och reda på verksamheten och utför det man är skyldiga att göra så är det inga problem att bli granskad av miljöinspektörerna.

I samband med upptagningen i höstas tog vi prover på vattnet från när vi spolar av båtarna. Proven visar att vi ligger under de värden som Havs- och vattenmyndigheten har fastställt. Dock är det så att TBT-värdena ligger precis på gränsen till godkänt och de får inte på några omständigheter öka. Detta är endast möjligt genom att vi som medlemmar gör det vi ska och så här långt går det bra.

 (Texten baserad på verksamhetsberättelsen 2023)

ÖBKs toatömningsstation