Resultat – historik

Här publiceras resultat från kappseglingar arrangerade av ÖBK. De kan laddas ner i pdf.

Radön Open är en inbjudningskappsegling, dvs öppen för alla, liksom Flygarköret och Alvedon Cup. Radön Runt är ÖBKs klubbmästerskap och således öppet bara för klubbens medlemmar.

Bara en del av historiken finns upplagd här. Ambitionen är dock att försöka få tag i och publicera så mycket som möjligt av det som saknas.

Alla kappseglingar 1980-1989

Alla kappseglingar 1990-1991

Alla kappseglingar 1992-1999

Alla kappseglingar 2000-2009

Flygardraget 1982-2013 (vissa luckor), 2022, 2024

Alvedon Cup 1983-2018 (vissa luckor), 202120222023

Radön Runt 2006-2017 (ej komplett) , 202120222023

Radön Open 2023

Radön Open 2022

Radön Open 2021

Radön Open 2020
Radön Open 2019
Radön Open 2018
Radön Open 2017

Radön Open 2015
Radön Open 2014

Radön Open 2013
Radön Open 2012
Radön Open 2011
Radön Open 2010
Radön Open 2009
Radön Open 2008
Radön Open 2007
Radön Open 2006

Radön Open 2012 (38 KB)
Resultat Alvedon Cup 2009 (0 KB)
Resultat Alvedon Cup 2010 (40 KB)
Resultat Flygar Draget 2009 (1 KB)
Resultat Flygardraget 2010 (36 KB)
Resultat Flygarköret & Alvedon Cup 2006 (5 KB)
Resultat Flygarköret 2007 (1 KB)
Resultat Flygarköret 2008 (0 KB)
Resultat Flygarköret oc Alvedon Cup 2013 (43 KB)
Resultat Radön Open 2006 (44 KB)
Resultat Radön Open 2007 (1 KB)
Resultat Radön Open 2008 (19 KB)
Resultat Radön Open 2009 (46 KB)
Resultat Radön Open 2010 (41 KB)
Resultat Radön Open 2011 (43 KB)
Resultat Radön Runt 2006 (13 KB)
Resultat Radön Runt 2007 (1 KB)
Resultat Radön Runt 2008 (15 KB)
Resultat Radön Runt 2009 (39 KB)
Resultat Radön Runt 2010 (39 KB)
Resultat Radön Runt 2011 (38 KB)
Totalresultat Radön Open 2009 (43 KB)