ÖBK – värnar Södertälje som sjöfartsstad

Östertälje båtklubb (ÖBK) har som ändamål att främja intresset för båtsport och för friluftsliv med anknytning till båtsport och att tillhandahålla service för främjande av miljö.

ÖBKs hemmahamn och klubbhus är strategiskt lokaliserade i/vid Igelstaviken vid Södertälje kanals utlopp i Saltsjön. Klubben bildades 1937 på dåvarande Igelsta Ångsågs område, i norra delen av det område där det nu anläggs ett stort bostadsområde. Hamnen flyttades 1984 ett par hundra meter norrut och försågs samtidigt med moderna flytbryggor i betong – och så är det fortfarande 2024. Med sina snart 90 år utgör ÖBK därmed en omistlig del av Södertäljes arv som sjöfartsstad.

Antalet medlemmar inkl. familjemedlemmar är drygt 300, varav aktiva ca 140 och stödjande ca 70. Antalet båtar är 130, varav 73 segelbåtar och 57 motorbåtar. Antalet bryggplatser är 120 och uppläggningsplatser ca 110.

ÖBK är medlem i Svenska Seglarförbundet, SSF och Sörmlandskustens Båtförbund, SKBF och är därigenom
ansluten till Riksidrottsförbundet, RF resp. Svenska Båtunionen, SBU.