Stadgar, protokoll, dokument

-Stadgar 2018-01-28 (för nedladdning i pdf)

-Verksamhetsberättelser och Årsmötesprotokoll (förteckning med dokument för nedladdning i pdf)

-Protokoll från styrelsemöten: finns i Strand Hotell i styrelsepärmen.

-Information från Södermanlands Seglarförbund och Sörmlandskusten Båtförbund (SKBF) samt information från andra båtklubbar: finns i Strand Hotell.