Om ÖBK

Östertälje båtklubb är strategiskt lokaliserad i Igelstaviken vid Södertälje kanals utlopp i Saltsjön. Klubben bildades 1937 på dåvarande Igelsta Ångsågs område, som då hade en pråmslip där. De anställda som hade båtar byggde en brygga i viken där sedan ÖBK kom att hamna. Denna brygga låg i södra kan­ten av området.

Hamnen flyttades 1984 ett par hundra meter norrut och försågs samtidigt med moderna flytbryggor i betong – och så är det fortfarande 2024.

Klubben är trots sina 81 år högst livaktig. Kanske är dess ”hanterliga” storlek – ca 220 aktiva medlemmar och ca 120 bryggplatser (jämfört med Södertäljes två storklubbar SBS och SBK) en av orsakerna till detta. ”Alla känner alla”; i alla fall nästan. Och dess centrala belägenhet mitt i Östertälje, där många av medlemmarna också bor, är säkert också en av orsakerna. Klubbens fina klubbhus, invigt 1993, är en prydnad inte bara för klubben utan för hela stranden.


ÖBK är medlem i SKBF – Sörmlandskustens Båtförbund http://www.skbf.org/

SKBF är medlem i Svenska Båtunionen-SBU, http://www.batunionen.com/

Genom medlemskapet erhåller du som ÖBK-are bl a tidningen Båtliv, http://www.batliv.se/

ÖBK är även medlem  i SSF – Sörmlands Seglarförbund http://www.sdsf.se

Som ingår i Svenska Seglarförbundet, http://www.ssf.se

Genom dessa medlemskap kan du som ÖBK-are delta i kappseglingar sanktionerade av Svenska Seglarförbundet.