Östertälje Båtklubb Årsberättelser 1950-1959 – Särtryck ur ÖBK-kanalen 2024

Klicka på bilden för att ladda hela dokumentet (pdf), 15 sidor!

I samband med ÖBKs 80 årsjubileum år 2017 presenterade ÖBK-kanalen nr 27 2017 en 12-sidig historik med text och bild 1937-2017. Författaren, Sven Hjelm, har 2023 kompletterat historiken med utdrag ur klubbens årsberättelser åren 1937-1949, vilken bifogats ÖBK-kanalen nr 33 2023. Den finns tillgänglig i särtryck som pdf och kan laddas ner här: ÖBK-kanalen 2023 Utdrag historikdelen . Nu 2024 har han kompletterat med med utdrag ur klubbens årsberättelser åren 1950-1959, vilken bifogats ÖBK-kanalen nr 34 2024. Den kan laddas ner här https://media.ostertaljebatklubb.se/2024/04/OBK-Arsberattelser-1950-1959.pdf eller genom att klicka på bilden nedan!