Medlemskap & avgifter

Aktiv Medlem ska den vara som hanterar båt på ÖBKs område alltså:
– den som har bryggplats
– den som har vinterplats på klubbens område
– den som använder klubbens sjösättningsramp för sjösättning av trailerbåt
– den som har båtägarnas försäkring i klubbens namn
Familjemedlem kan den vara som bor på
– samma adress som en aktiv medlem
– annan adress och är barn under 25 år, till en aktiv medlem
(Glöm inte att anmäla era barn som familjemedlemmar i klubben)
Stödjande medlem ska den vara som:
– vill främja klubben och dess verksamhet
Juniormedlem ska den vara som är under 24 år:
– har båt i klubben (ska då inte registreras som familjemedlem)

Ändring av personlig information som t.ex. adress, telefon eller båtdata kan varje medlem göra själv i vårt medlemssystem BAS. Logga in  via Svenska båtunionens webbplats https://batunionen.se/. Det går även att meddela  sekreteraren Pia Wiberg obk.styrelse@gmail.com

Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligt till obk.styrelse@gmail.com.

Inträdesavgift/Medlemsavgift :
Aktiv medlem inträdesavgift inklusive en nyckel och ÖBK vimpel  2.500 kr
Aktiv medlem inkl. familjemedlemmar  3.500 kr
Stödjande medlem  350 kr
Juniormedlem  350 kr

Båtavgift:
Medlem som har båten i ÖBKs hamnområde på helår, både sommar och vinter – båtens längd x bredd x 65 kr = xx kr
Medlem som har båt i vattnet under vintern räknas som vinterförvaring.
I avgiften ingår bryggplats, vinterplats, sjösättning och upptagning inom normal sjösättnings/upptagningsperiod.
För medlem som endast har båten i ÖBK sommar eller vinter sänks avgiften med 40%.

Medlemsavgifterna skickas normalt ut i Mars och ska vara betalda 1 April.
Förseningsavgift vid utebliven betalning är 500 kr.

Extra upptagning med SUB-liften
Betalas direkt vid upptagning sjösättning 500 kr

Avgift för EJ fullgjord arbetsplikt :
Obligatorisk arbetsplikt är 6 timmar.
För ej utförd arbetsplikt debiteras max 3 000 kr.

Avgift för EJ fullgjort vaktpass.
Medlemmar med bryggplats ska göra ett vaktpass.
Medlemmar med vinterplats ska göra ett vaktpass.
Avgift för ett ej utfört vaktpass är 1500 kr.

Nycklar:
Nyckelavgiften för en extra nyckel är 350 kr per nyckel.

Vimplar:
ÖBK vimpel 100:-
Säljes av  Eva Jernå, tel 070 742 0126

Elavgifter:
Vid användning av el vintertid skall elsladden märkas med båtens och ägarens namn.
Användning av el-värme skall godkännas av hamnkapten.
Den som använder elvärme i båten sommar- eller vintertid skall betala 4.00 kr/ kwh.
Exempel: För en kupévärmare på 1200 w (1,2 kW) som används 10 timmar blir kostnaden:
1,2 x 10 x 4,00 = 48 kr.

För extra upptagning med SUB-lift se Sjösättning & upptagning.

För uthyrning av Strand Hotell och stugan på Radön se resp. sidor.