Arbetsplikt, vaktplikt

Exempel på jobb: Under 2017 målade vi om klubbhuset.

Obligatorisk arbetsplikt för aktiv och junior medlem är 6 timmar (varav 3 timmar kan ersättas av ett extra vaktpass). Notera antal utförda arbetstimmar i arbetspliktlistan, som finns i Strand Hotell.

Vaktplikt: Den som är aktiv medlem och har båtplats ska gå vaktpass under sommarsäsongen.
Medlem med både sommar och vinterplats ska gå två vaktpass.
Medlem med endast sommarplats ska gå ett vaktpass.
Medlem med endast vinterplats ska gå ett vaktpass.

Ett vaktpass är en vaktnatt för en person.
För medlemmar som ska gå två pass är det godkänt att räkna två vaktpass på en natt om man går vakt med en annan, icke vaktpliktig person över 18 år.
Vi får INTE gå ensamma, det är viktigt för vår säkerhet att vara två.

Vaktplikten gäller inte juniormedlemmar.

För att täcka alla nätter under en säsong behövs att några ställer upp och gör flera pass. Gör man fler pass än de obligatoriska räknas detta som arbetsplikt, tre timmar/pass.

Vaktpass bokas på nätet, https://bas.batunionen.se, instruktion finns här. Notera hur passet varit i vaktboken i Strand Hotell.

Jobblista

Här en lista över en del av de jobb som behöver utföras, vid utlysta arbetstillfällen eller enskilt. En lista med jobb finns också på anslagstavlan i klubbhuset.

LISTA HÄR