Årsmöte

Rapport från Årsmötet den 28 januari 2024

Årsmötet hölls den 28 januari 2024 med ca 60 medlemmar.

Styrelsen för 2024 består av Anna Stenhede (ordförande), Jan Eklund (vice ordförande och vinterplatser), Johnny Moraeus (kassör), Pia Wiberg (sekreterare), Lars Jernå (teknik/hamnkapten), Johan Torstensson (miljöansvarig), Per-Arne Persson (bryggplatser) och Lars Vager (suppleant, matrikel).

Möteshandlingarna finns här.

Ordföranden Anna Stenhede öppnar mötet
V. ordförande Jan Eklund
Kassören Johnny Moraes redovisar bokslutet. Vid bordet: Lars Vager, mötets sekr. och Sverker Dahlberg, mötets ordf.