Funktionärer 2024

Från årsmötet 2018

-Styrelse
Ordförande Anna Stenhede 072 230 9400
Vice ordf. & vinterplatser Jan Eklund 073-568 4384
Sekreterare Pia Wiberg 070-773 2219
Kassör Johnny Moraeus 072-586 7164
Teknik & Hamn Lars Jernå 070-549 9717
Miljö Johan Torstensson 070-799 1294
Bryggplatser Per-Arne Persson 070-983 1331
Matrikel Lars Vager 073-251 1883

-Administrativ kommitté

Sammankallande, sekreterare Pia Wiberg 070-773 22 19
Informationsansvarig Jan Eklund 073- 568 43 84
Web/ÖBK kanalen Lars Klasén 073-5638001
Matrikel Lars Vager 073-251 18 83
Vimplar mm Eva Jernå 070-742 01 26

Teknik och Hamnkommitté

 • Sammankallande – Teknik/hamn…………………..…..Lars Jernå
 • Sammankallande – Sublift………………………….…….Affe Jarneland
 • Sammankallande – miljö……….………………………..Johan Torstensson
 • El-ansvarig……………………………………………….………Lars Sundin
 • VVS- samordning…………………………………….……….Lars-Åke Jonsson
 • Vinterplatser……………………………………………….……Jan Eklund
 • Bryggplatser ……………….……………………………………Per Arne Persson
 • Vardagslediga2

Fastighetskommitté

 • Sammankallande (Vardagsledig) ………….……..…Gösta Lövgren 070-556 4343
 • Bokningar Strand Hotell…………………………………Håkan Petersen 0707-481822
 • Medlem………………………………………..………….……Bengt Hjortgren
 • Medlem ……………………………………..…………..……..Maria Norstroem
 • Medlem ……………………………………..…………..……..Lisa Borgstedt

Subliftförarekommitté

 • Sammankallande – planering…………………………..Christer Björk
 • Information – subliftdata…………………………………..Jan Svensson
 • Subförare2

Radönkommitté

 • Sammankallande ……………………………….…………Stefan Nordlander 070-915 47 41
 • Bokningar Radöstugan…………………………………….Outi Kjellin 08-550 131 11, 073-140 85 97
 • Medlem ………………………………………………………….Stefan Wiberg
 • Medlem ………………………………………………………….Seppo Peltonen
 • Medlem…………………………………………………………..Håkan Petersén
 • Medlem…………………………………………………………..Mathias Steininger
 • Medlem ……………………………………………………………Sebastian Nordlander

Seglarkommitté                        

 • Sammankallande ……..…………………………………..Lars Sundin 070-849 50 15
 • Medlem…………………………………….……………..…..Jan Eklund
 • Medlem…………………………………………………….…….Lars Jernå
 • Medlem…………………………………………..………..…….Christer Björk

Ungdomskommitté

 • Kontaktperson……………………………..…………..………Enligt Styrelsen

Festkommitté

 • Midsommar……………………………….…………………….Styrelsen med Radökommitén
 • Kräftskiva…………………………………………………………Enligt Seglingskommittén
 • Årsfest………………………………………..……………………Enligt Styrelsen

Revisorer

 • Revisor……………………………………………………..……..Per Norstroem
 • Revisorssuppleant…………………………………….……..Michael Hillstedt

Valberedning                             

 • Sammankallande…………………………..…………………Sverker Dahlberg 070 982 6950
 • Biträde……………………………………………………………..Johan Bjerkestig 070-587 78 35