Bli medlem

Om  du vill bli medlem ska du fylla i vårt ansökningsformulär på Svenska Båtunionen. Där får du fylla i information om dig själv och din båt.

Din ansökan kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Läs först sidan om medlemskap & avgifter.