SUB-lift


En skiss över mått mm på SUB-liften finns här.