Segling

Från kappseglingen Radön Runt 2011

ÖBK arrangerar årligen följande kappseglingar:

Flygarköret – under Kristi Himmelfärdshelgen

Alvedon Cup – Midsommardagen

Radön Runt (klubbmästerskap) – en lördag i mitten av augusti

Radön Open (inbjudningskappsegling) – en lördag i mitten av september

… och så Luciaseglingen! Det är ett matchrace i Igelstaviken mellan två jollar med tvåmansbesättningar.

Varför kappsegla?

  1. Det är spännande
  2. Det är roligt
  3. Det är lärorikt

Ta som exempel ÖBK:s kappsegling Flygarköret, som i år startar okristligt tidigt på året. En mycket opretentiös kappsegling där man startar vid Radön och målgång någonstans i skärgården. Ingen anmälningsavgift och första båt i mål vinner.

Ett annat exempel är Folkpool cup, som hålls av Järna Båtklubb vid deras klubbholme Brunskär. Ingen anmälningsavgift. Man startar inom ett tidsspann på 15 minuter och seglar en distansbana. Nyttopriser delas ut.

Radön Runt 1973

Sörmlandsregattan, ett samarrangemang TBK, SBS och ÖBK. Man seglar en distansbana kort/lång beroende på SRS-talet och efteråt brukar det bli samling runt grillen på hamnplan. De i besättningen, som inte vill kappsegla kan i stället strosa runt i Trosa och kolla in marknaden, som pågår för fullt.

Tänk på att det känns lika bra att på kappseglingsbanan få slå sin granne eller klubbkompis som att vinna 1:a platsen. Så ta tillfället i akt och ställ upp på någon eller några av de arrangemang som ordnas av båtklubbarna i vårt närområde!

 

Väl mött på banan och i skärgården!