OBS TEST! Aktuell webbplats är öbk.se

Östertälje Båtklubb ligger strategiskt lokaliserad i Igelstaviken vid Södertälje kanals utlopp i Saltsjön. Klubben bildades 1937 på dåvarande Igelsta Ångsågs område, som då hade en pråmslip där. De anställda som hade båtar byggde en brygga i viken där sedan ÖBK kom att hamna. Denna brygga låg i södra kan­ten av området där ÖBK sedan hade en kran för motorer. Hamnplatserna var gratis eftersom ångsågen ägde marken.

Hamnen flyttades 1984 ett par hundra meter norrut och försågs samtid med moderna flytbryggor i betong – och så är det fortfarande 2018.

Klubben är trots sina 81 år högst livaktig. Kanske är dess ”hanterliga” storlek – ca 220 aktiva medlemmar och ca 120 bryggplatser (jämfört med Södertäljes två storklubbar SBS och SBK) en av orsakerna till detta. ”Alla känner alla”; i alla fall nästan. Och dess centrala belägenhet mitt i Östertälje, där många av medlemmarna också bor, är säkert också en av orsakerna.