Klubbens anläggningar

Viktigast bland klubbens anläggningar är – utöver hamnen förstås – klubbhuset och Radön. Därtill kommer annat, såsom mastkran, mastskjul, reparationsbod, förvaringsskjul och arbetsbåten Starke Af ÖBK. Här ett urval foton.